Historia w postaciach zapisana

Fascynujący, wykonany z olbrzymią skrupulatnością cykl biograficzny bogaty w archiwalia, sceny fabularyzowane i wypowiedzi ekspertów ze świata historii. Opowieści o postaciach, których decyzje zmieniały bieg historii. Charyzmatyczni i n