Historia religii

Nie było by reformy religii, ani religii państw narodowych, języka niemieckiego, gdyby nie Marcin Luter. Jego 95 tez miało wpłynąć na przyszłość religii na świecie.