Historia religii

Czy spór teologiczny z V wieku może nadal pozostawać aktualny i dzielić chrześcijan? Czy spora część współczesnych katolików i protestantów wyznaje teorie heretyckie z tamtego punktu widzenia? W audycji powiemy o pelagianizmie, który przez wieki pojawiał się w myśli teologicznej myślicieli i do dziś rozpala dyskusje wśród wierzących.