Historia religii

Czy rzeczywiście prawosławie i katolicyzm są od siebie tak różne? Co tak naprawdę jest w nich odmienne? Rok 1054 to pozorna granica rozłamu, bowiem przez długi okres pomiędzy prawosławnymi i katolikami utrzymywały się poprawne relacje. Rzeczyw