Historia religii

Prymas Stefan Wyszyński musiał rekonstruować polski katolicyzm. Po II wojnie światowej Kościół w naszym kraju stracił jedną trzecią duchownych. Wśród nich była ogromna rzesza teologów, filozofów i młodych, dynamicznych dus