Historia religii

Prymas Stefan Wyszyński musiał rekonstruować polski katolicyzm. Po II wojnie światowej Kościół w naszym kraju stracił jedną trzecią duchownych. Wśród nich była ogromna rzesza teologów, filozofów i młodych, dynamicznych duszpasterzy. Ponadto po wojnie dwa ważne miasta dla polskiej i katolickiej tożsamości – Lwów i Wilno – pozostały poza granicami państwa.