Historia religii

Przysięgi Hipokratesa nie składa się już od bardzo, bardzo dawna. Lekarze wprawdzie myślą, że ją składają ale w rzeczywistości odwołują się do zupełnie innego tekstu. A jednak to właśnie pochodząca ze starożytnej Grecji przysięga, pozostaje jednym ze