Historia religii

Budowanie nowego, wspaniałego świata ma jedną, choć nie jedyną cechę charakterystyczną. Jest nią fakt, że bardzo często budowany jest on na grobach i krwi męczenników. Nie tylko katolickich, również prawosławnych, protestanckich, a czas