Historia religii

Każdy naród ma swój mit i mitologię, coś co go wyróżnia. A jacy jesteśmy my, Polacy? Podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski Jan Paweł II przedstawił coś, co można nazwać „hagadą” polskości. W tradycyjnej myśli