Historia religii

Bez chrztu Mieszka w 966 roku nie byłoby Polski jaką znamy. Mieszko I niekoniecznie musiał zostać chrześcijaninem w obrządku łacińskim. O jego decyzji, która przesądziła o losach naszego narodu, powiemy dziś w programie.