Historia religii

Nie jest tak, że mało wiemy o Jezusie, że jak wielu sądzi jest On postacią wymyśloną, wzorowaną na bóstwach pogańskich. O istnieniu Jezusa Chrystusa i jego działalności świadczy, wbrew pozorom, bardzo wiele dowodów.