Historia literatury według Antoniego Libery

Odcinek poświęcony Homerowi, gatunkowi eposu i początkom literatury.