Historia jednego obrazu

Obraz „Szarża rosyjskiej artylerii konnej” Maksymiliana Gierymskiego znany jest także pod tytułem „Szarża artylerii”, „Artyleria w cwale” i „Artyleria konna najeżdżająca na pozycje”. Obraz namalowany zo