Historia jednego obrazu

Obraz „Szarża rosyjskiej artylerii konnej” Maksymiliana Gierymskiego znany jest także pod tytułem „Szarża artylerii”, „Artyleria w cwale” i „Artyleria konna najeżdżająca na pozycje”. Obraz namalowany został około 1866 lub 1867 roku. O prezentowanym w Muzeum Narodowym w Warszawie obrazie rozmawiają historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoliński.