Historia jednego obrazu

„Apokalipsa” Jana Lebensteina to witraż znajdujący się w kaplicy ojców pallotynów w Paryżu. O twórczości zmarłego w 1999 roku w Krakowie, a tworzącego przez wiele lat na emigracji malarza i grafika Jana Lebensteina ro