Historia jednego obrazu

Obraz „My i wojna” Edwarda Okunia to przedstawienie ludzi uwikłanych w zagrożenia, jakie niesie konflikt zbrojny. Malarz rozpoczął pracę nad nim w latach I wojny światowej. Zakończył w 1923 r. Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowe