Historia jednego obrazu

Obraz „Komuna hippisów II” Feliksa Topolskiego znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O obrazie i jego autorze – malarzu, rysowniku, karykaturzyście i scenografie, któremu król Jerzy VI nadał tytuł „artysty wojennego”, rozmawiają historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk dr Andrzej Smoliński.