Historia jednego obrazu

Obraz „Bitwa pod Orszą” przedstawia bitwę stoczoną 8 września 1514 roku pomiędzy wojskami polsko-litewskimi a moskiewskimi. Ocenia się, że powstał w latach 1520-1534. Według jednej z hipotez jego autorem jest Hans Krell. O prezentowanym w