Historia jednego obrazu

„Zaczarowane miasto II” Brunona Schulza to jedna z grafik cyklu „Xięga bałwochwalcza”. Znajduje się w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Realizowane techniką cliche-verre grafiki powstawały w latach 1920-1922