Historia jednego obrazu

Obraz Jana Matejki „Portret Józefa Ciechońskiego” przedstawia ziemianina z Królestwa Kongresowego. Powstał w 1873 roku. Znajduje się w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach. O obrazie i jego autorze rozmawiają historyk sztu