Historia jednego obrazu

Obraz „Podaj cegłę” Aleksandra Kobzdeja to symbol polskiej sztuki socrealistycznej. Został namalowany na I Ogólnopolską Wystawę Plastyki w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1950 r. Malarz przedstawia „trójkę murarską” podczas pracy. Artysta plastyk, scenograf Radosław Dębniak i historyk dr Jan Wiśniewski rozmawiają o polskiej sztuce powojennej, zdominowanej przez doktrynę socrealizmu.