Historia jednego obrazu

„Hołd pruski” Jana Matejki, prezentujący potęgę Polski Jagiellonów, powstawał w Krakowie (1879-1882). Miał zapoczątkować zbiory odradzającego się Zamku Królewskiego na Wawelu. Pokazywany m.in. we Lwowie, Warszawie, Berlinie,