Historia jednego obrazu

Historyk sztuki prof. Jan Wiktor Sienkiewicz i historyk Andrzej Smoliński rozmawiają o obrazie Joanny Wierusz-Kowalskiej. Przybliżają sylwetkę artystki, która obok malarstwa abstrakcyjnego, zajmowała się także rysunkiem i freskami.