Historia jednego obrazu

Obraz „Ziemia” Ferdynanda Ruszczyca powstał w 1898 roku. Jest jednym z pierwszych dzieł malarza. Prezentowany jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Historię obrazu i sylwetkę jego twórcy przedstawiają artysta plastyk Radosław Dębnia