Historia jednego obrazu

Obraz „Monte Cassino” Karola Badury to malarskie przedstawienie bitwy o Monte Cassino stoczonej w maju 1944 roku przez żołnierzy 2 Korpusu Polskiego, dowodzonego przez gen. Władysława Andersa. Karol Badura był nie tylko malarzem, był takż