Historia jednego obrazu

Obraz „Osaczony” Alfreda Wierusza-Kowalskiego przedstawia stado wilków atakujących sanie. Płótno powstało na początku lat 80. XIX w. Obraz prezentowany jest w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. O historii jego powstania opowiadaj