Historia jednego obrazu

Obraz Mariana Bohusza-Szyszki „Autoportret w mundurze, 1939 – 1945” to olej na tekturze. Jest jedynym zachowanym obrazem artysty, pochodzącym z tzw. okresu obozowego (1939 - 1945), kiedy to Bohusz - Szyszko był jeńcem wojennym. W po