Historia dla Ciebie

W programie przypominamy ustalenia okrągłego stołu z kwietniu 1989 r. i co z tego wynikło. Mówimy o nowych kłopotach Stowarzyszenia Memoriał, organizacji od ponad ćwierć wieku broniącej praw człowieka i dokumentującej sowieckie zbrodnie. A na