Historia dla Ciebie

W czasach PRL, polscy szpiedzy odnosili sukcesy w dziedzinie wywiadu naukowo - technicznego. Ważnymi krajami dla wywiadu były RFN, Wielka Brytania, Francja i oczywiście Watykan. W programie mówimy o szpiegach, z których Polska Ludowa była dumna, a także o tych, którzy zdradzili i wyrządzili wywiadowi ogromne straty.