Historia dla Ciebie

Tzw. ośrodki odosobnienia, gdzie władza przetrzymywała internowanych opozycjonistów, powstały na podstawie dekretu o stanie wojennym. Podczas sprawnie przeprowadzonej akcji pod kryptonimem „Jodła” zatrzymano i osadzono tysiące os&o