Historia dla Ciebie

W programie o tym jak powstała, co robiła i dlaczego się rozpadła ważna siła opozycji przedsierpniowej - Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Mówimy też kto i dlaczego podpalił się 35 lat temu na krakowskim rynku, a na koniec pierwsze po wo