Historia broni

Od początku walk między ludźmi, o życiu i śmierci decydowała szybkość. Konie, rydwany, broń miotająca, a później broń palna – jaki wpływ na rozwój technologii broni miało dążenie do jak najszybszej eliminacji przeciwnika?