Hala odlotów

„Zło bierze się z gadania” – to zdanie z plakatu reklamującego „Ziarno prawdy” Borysa Lankosza. W futerale zgrabnie zrealizowanego kryminału reżyser umieszcza znane pytania o polski charakter narodowy, o przeszłość i nas