Hala odlotów

„Zło bierze się z gadania” – to zdanie z plakatu reklamującego „Ziarno prawdy” Borysa Lankosza. W futerale zgrabnie zrealizowanego kryminału reżyser umieszcza znane pytania o polski charakter narodowy, o przeszłość i nasz do niej stosunek i wreszcie o źródła polskiego antysemityzmu. Jest szansa że pytania trafią do dużej liczby widzów. Ostre dyskusje na ten temat wywołał niedawno film W. Pasikowskiego „Pokłosie”, teraz temat wraca przy okazji nominowanej do Oscara „Idy”. Fundacja Obrony Dobrego Imienia zarzuca filmowi antypolonizm i utrwalenie obrazu Polaka antysemity. Jednocześnie w warszawskiej Zachęcie trwa świetna wystawa przygotowana przez Ande Rottenberg „Higiena i postęp”, która przenosi te spory na plan filozoficzny. Autorka, za Zygmuntem Baumanem, stawia tezę, ze masowa Zagłada była dokonana w imię idei postępu, ulepszania świata, człowieka, ras. A zatem pojedynczy ludzie byli marionetkami na planie idei i historii. Czy powinni czuć się winni? Współodpowiedzialni za zło, kto i tak by się dokonało? Skąd się bierze zło? Jakie są źródła polskiego antysemityzmu? Czy istnieje coś takiego jak antypolonizm i czy powinniśmy mu przeciwdziałać? O tym Katarzyna Janowska i Max Cegielski rozmawiają ze swoimi gośćmi: Andą Rottenberg, kuratorką wystaw, Hanną Węgrzynek, historyczką, Agnieszką Markiewicz z fundacji Forum Dialogu „Między Narodami”, reżyserem Borysem Lankoszem, aktorem Tomaszem Karolakiem, krytykiem filmowym Tadeuszem Sobolewskim i Tadeuszem Płużańskim z fundacji „Reduta Dobrego Imienia”.