Hala odlotów

Czy współczesny Śląsk ma jeszcze cokolwiek wspólnego z filmami Kazimierza Kutza? Blisko 400 tysięcy ludzi zadeklarowało śląską narodowość w ostatnim spisie powszechnym. Drugie tyle określiło się jako Ślązaków, a jednocześnie Pola