Hala odlotów

według konstytucji rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak powinno ono uwzględniać stopień dojrzałości dziecka oraz wiele innych czynników, na które często nie mamy wpływu. Zatem jaki model wycho