Hala odlotów

Awantury toczące się wokół "Tęczy" Julity Wójcik umiejscowionej na
warszawskim Placu Zbawiciela, kłótnie o przeznaczenie pieniędzy na pomnik
prezydenta Kaczyńskiego w Łodzi pokazują, że publiczne pomniki i instalacje
w Polsce służą nie tyle upamiętnianiu, przypominaniu o przeszłości, ale
raczej wyznaczaniu terytorium zajętego przez zwolenników danej ideologii.

O
powstałych napięciach i zjawisku pomnikomani w Polsce rozmawiają z Katarzyną
Janowską i Maxem Cegielskim zaproszeni do studia goście: Julita Wójcik
artystka, performerka Anna Baumgart, Monika Osiecka, dr Elżbieta Janicka, dr
Kazimierz S. Ożóg, Jerzy Bohdan Szumczyk i Piotr Zaremba