Hala odlotów

Według socjologów jesteśmy jednym z najbardziej nieufnych społeczeństw.
Ostatnie lata to ciągłe walki polityczne, światopoglądowe, ideologiczne,
historyczne. Co gorsza te różnice i spory zamiast ustawać wciąż się
pogłębiają... Dlatego warto pokazać kulturę od strony integracyjnej, tej
która wychodzi poza obręby muzeów, teatrów, sal koncertowych, wychodzi do
człowieka i próbuje przemówić do jego potrzeb. Staje się dostępna i
przystępna.

Można bowiem odnieść wrażenie, że zamknęliśmy się w kilku
największych miastach, skupionych na komercji a zapomnieliśmy o tej
najbliższej nam tożsamościowo kulturze, która żyje w mniejszych
miejscowościach, wsiach. Zamyka się tam różne ośrodki kultury, ale tam wciąż
coś się dzieje i tworzy lokalnie. I to właśnie tam, w tych mniejszych
społecznościach udaje się poprzez kulturę zburzyć podziały, spojrzeć inaczej
na historię a tym samym przyczynę sporów.
Czy w takim razie kultura jest metodą na to, żebyśmy prowadzili ze sobą
dialog, poznawali siebie?


W drugiej części programu: Marek Sztark, dyrektor "NieKongresu Animatorów
Kultury" oraz aktor Arkadiusz Jakubik, tegoroczny laureat nagrody Polskie
Orły i reżyser spektaklu "Skazani na bluesa", którego premiera miała miejsce
7 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach