Hala odlotów

Pod koniec ubiegłego roku kulturą i sztuką zdawali się rządzić jej odbiorcy, niszcząc instalacje artystyczne czy przerywając spektakle teatralne. Z kolei sami twórcy zaczęli się sprzeciwiać sprawującym nad nimi władzę dyrektorom instytucji. W