Hala odlotów

Co jakiś czas powraca debata na temat tożsamości polskiego społeczeństwa czy
współcześnie Polacy mają bliżej do tradycji chłopskiej, czy szlachecko -
inteligenckiej? Czy nasz charakter narodowy bliższy jest figurze
pańszczyźnianego chłopa czy wolnego duchem szlachcica? Przyjmując wariant
pierwszy i zakładając, że wszyscy mamy korzenie wiejskie dlaczego tak
niechętnie się do niech przyznajemy?

Dlaczego słowo „wieśniak” najczęściej ma
zabarwienie pogardliwe? Czy miasto i wieś to dwa wrogie światy z różnymi
systemami wartości, które nigdy nie znajdą wspólnego języka?
W naszej kulturze korzystamy z chłopa bardzo przedmiotowo, w zależności od
doraźnej potrzeby publicystycznej czy politycznej.

Raz polska wieś ma
ciepłą i inteligentną twarz Wiesława Myśliwskiego, a raz obśmiewane oblicze
nieżyjącego już Andrzeja Leppera.
Raz polska wieś jest ostoją zdrowego rozsądku, spokoju i dystansu do
pędzącej współczesności. A drugi raz jest siedliskiem ksenofobii,
antysemityzmu, homofobii, z wysypującymi się trupami ze stodół i szaf.

Co na
to tzw. prowincja i ludzie z niej pochodzący?
W drugiej części programu: artyści, których ostatnie dokonania artystyczne
krążą wokół tematyki "chłopskiej": Michał Łagowski, Bernard Szyc i Karolina Trębacz.