Hala odlotów

Co jakiś czas powraca debata na temat tożsamości polskiego społeczeństwa czy współcześnie Polacy mają bliżej do tradycji chłopskiej, czy szlachecko - inteligenckiej? Czy nasz charakter narodowy bliższy jest figurze pańszczyźnianego chłopa czy