Hala odlotów

Do kin wchodzi film „Papusza” Joanny Kos-Krazue i Krzysztofa Krauzego. „ Chcieliśmy, żeby ten film przywrócił Romom godność” – powiedział o „Papuszy” Krzysztof Krauze. Czy faktycznie tak się stanie?

Jak mówić o przywracaniu godności mniejszościom etnicznym w kraju, gdzie w dniu 11 listopada podpala się squoty, obce ambasady i niebezpiecznie jest przejść przez ulicę? Czy w takiej Polsce jakakolwiek mniejszość może czuć się bezpiecznie? Romowie, zwani potocznie Cyganami są najmniej akceptowaną przez Polaków mniejszością etniczną.

Z jednej strony do grupy tej przylgnęły negatywne stereotypy, przez co jest często dyskryminowana i wykluczana.

Z drugiej strony Romowie to niezwykle zamknięta społeczność, niechętnie nastawiona do dzielenia się swoim folklorem, do otwierania się na nie-Romów i do asymilacji. Skrajnie konserwatywna, niekoniecznie spełnia standardy europejskiej cywilizacji - patrząc chociażby na położenie wielu młodych Cyganek zmuszanych do małżeństw i pozostawania w domach, na sytuację dzieci świadomie nie posyłanych do szkół .

Jak prowadzić dialog z Romami, by jego owoce trafiały do tych zamkniętych wspólnot? Czy możliwe jest otwarcie się Cyganów na świat, czy są oni z definicji zamknięci i skupieni w swoich wspólnotach? Jakie zaniedbania leżą po stronie władz, mediów i szeroko pojmowanych elit polskich i romskich?


O tych zagadnieniach rozmawiamy z Romanem Kwiatkowskim, Anną Markowską, Vanessą Merstein, Lidią Ostałowską, Dorotą Podlaską, Wandą Nowicką, Piotrem Nowakiem, Alicją Niewiadomską i Filipem Piaskiem. W drugiej części programu gościem będzie Kayah.