Hala odlotów

Współcześni pisarze kreślą obraz Polski jako horroru. W książkach i filmach przebijają się niezaleczone polskie traumy, ostre podziały społeczne i ciągłe poczucie zagrożenia. Dlaczego tak kochamy zanurzać się w mroku? Czy czarnowidztwo opanowa