Hala odlotów

Czy nauka służy dobru człowieka? Czy przekracza granice człowieczeństwa? Do jakiego stopnia nauka może ingerować w naturę i „programować” człowieka? Jakie mogą być daleko idące konsekwencje najnowszych osiągnięć medycyny? Czego się obawia