Hala odlotów

W ostatnich latach pogłębia się ciekawe zjawisko socjologiczne, z którego wynika że Polacy są coraz bardziej zadowoleni ze swojego życia na poziomie prywatnym, a jednocześnie rośnie ich niezadowolenie na poziomie życia społecznego. Skąd ta roz