Hala odlotów

1 maja Stowarzyszenie Folkowisko z Gorajca świętować będzie Dzień Wolności Chłopskiej upamiętniający zniesienie pańszczyzny w Galicji.

Chociaż Polacy lubią myśleć o sobie, że wywodzą się ze szlachty, większość z nich ma w rzeczywistości korzenie chłopskie. Tymczasem, zdaniem socjologów, to właśnie chłopska, wciąż wypierana pańszczyźniana przeszłość, rzutuje na to jakim jesteśmy narodem – nieufnym wobec instytucji państwa i nie potrafiącym dbać o dobro wspólne.

Czy więc przyznanie się do wiejskich korzeni stanie się „trendy”? Czy nieuświadomienie sobie własnego pochodzenia może mieć reperkusje w późniejszym życiu? Czy w Polsce wciąż istnieją podziały na klasę „panów” i „chamów”?