Hala odlotów

Czy przygotowywana w Sejmie ustawa krajobrazowa ma szansę coś zmienić i wreszcie spod wielkoformatowych reklam, płacht i billboardów dostrzeżemy piękno krajobrazu i architektury?