Gułag

Gułag – represyjny i kryminalny system ucisku sięgający początkami 1918 roku. Sowieckie obozy w latach 30. stały się scentralizowanym i zorganizowanym systemem obozów koncentracyjnych. W wyniku kolektywizacji setki tysięcy rolników trafiły do łagrów. Dzięki ich niewolniczej pracy została zbudowana infrastruktura techniczna Związku Sowieckiego. Gułag był państwem w państwie. Po dziś dzień jego organizacja jest nie do końca poznana i zrozumiana.