Gra słów. Krzyżówka

Nawet w szaradach ważne jest wielkie serce do walki, tym bardziej w „finale mistrzów”. A grają w nim: Marek z Piastowa ─ inżynier w branży IT, Michał z Krakowa ─ radiowiec-pasjonat, Agata z Warszawy ─ analityk danych i zapalona łyż