Gra słów. Krzyżówka

Krzyżówka potrafi podnieść ciśnienie, jak doskonała kawa. Zadbają o to dzisiejsi zawodniczy: Agata – zajmuje się kosmetologią, jest po raz drugi w programie, Cezary – miłośnik futbolu stołowego z Łodzi, Jarosław – programista