Giganci historii

USA to kraj mityczny dla wielu narodów. Kraj zbudowany przez imigrantów – to wiedzą wszyscy, że to tam uchwalono pierwszą na świecie konstytucję – też jest jasne. Ale czy powszechnie wiemy jak duży wpływ na kształtowanie się