Giganci historii

Do dziś czerpią z niego inspiracje pisarze, filmowcy i twórcy gier. To w końcu świat tajemniczych rytuałów, bóstw i demonów. Ludzi zatopionych w swoich wierzeniach, które przenikały się z ich codziennością. Codziennością, którą rządziły żywioły i siły natury. Modlili się o płodność i urodzaj – Ci sami bogowie – często mieli wspierać ich podczas wojny.
Świat Słowian znamy dopiero z relacji chrześcijan – którzy często do pogańskich wierzeń podchodzili z wrogością. Dlatego ich historia zdaje się niknąć w mroku dziejów.
Ale któż nie słyszał o obrzędzie postrzyżyn - które swoje korzenie mógł mieć właśnie w czasach pogaństwa – wyznaczał nowy czas w życiu człowieka - wkraczanie w dorosłość. Przyroda budziła jednocześnie zachwyt, strach i respekt. W jej centrum często znajdowało się życiodajne Słońce. Wierzono w sfery, które dziś nazwalibyśmy Sacrum i Profanum – w tym także w życie po życiu. Zamieszkiwali Europę – od terenów dzisiejszej Danii, przez Polskę po Ural – a na południu po Bałkany. Dzisiejszy odcinek poświęcamy Wierzeniom i kultom dawnych Słowian.