Giganci historii

Jako jednostka rachunkowa związana z pieniądzem znany był już za ostatnich Piastów. Swój renesans jako moneta przeżył u schyłku niepodległości, ale nawet lata zaborów, gdy płaciliśmy rublami i markami, nie zatarły pamięci o trady