Giganci historii

Rewolucja – miała dać kres uciskowi kapitalistycznemu i wyzyskowi klasy robotniczej. Karol Marks i Fryderyk Engels ogłosili w połowie XIX wieku braterstwo proletariuszy, które miało odsunąć od władzy burżuazję. Nowy porządek był obietnicą sprawiedliwości społecznej bez ucisku państwa i religii. Idea ta szybko znalazła zwolenników także w Rosji, gdzie wrogiem ludu był znienawidzony car. Lenin, Trocki i Stalin rozwinęli swoją odmianę komunizmu. Bolszewizm rozpętał krwawą wojnę domową. Rodzinę carską zamordowano, a nowi przywódcy stworzyli wypaczony system oparty na zorganizowanym terrorze. Proletariuszom rewolucja przyniosła biedę, nieustanny nadzór donosicieli i wszechobecną propagandę. Przypominamy czasy, kiedy rodziły się teorie komunizmu, leninizmu, trockizmu i stalinizmu, które wywarły tak wielki wpływ także na naszą historię. Rewolucja bolszewicka i narodziny komunizmu to temat tego odcinka teleturnieju.